תהליך ההרשמה

מתקשרים ומתאמים שיחת הכרות עם ועדת קבלת תלמידים (052-8027744). 

 

לאחר השיחה במידה ומעוניינים להמשיך בתהליך קובעים תאריך לתחילת שבוע נסיון.

 

שבוע ניסיון הוא שבוע שבו מתנסים בהשתלבות בחיי היום יום בבית הספר.

שבוע הניסיון יחל לאחר שימולאו התנאים הבאים:

לילדים ממוא"ז גולן - ההורים קיבלו אישור של קב"סית המועצה לשבוע נסיון ווידאו שאישור בכתב יגיע לבית הספר.

תיאום עם נציג ועדת קבלת תלמידים.

תשלום מראש של 150 ש"ח עבור שבוע הניסיון (במידה שהילד ממשיך בבית הספר הסכום יקוזז משכר הלימוד). 

 

היה ושבוע הניסיון חלף עבר לו ויש עניין להמשיך את תהליך הכניסה מתאמים עם נציג ועדת קבלת תלמידים שיחת קבלה.

בשיחה זו חייבים להשתתף הילדים, שני ההורים ונציגי ועדת קבלת תלמידים.

בסיום השיחה יוחלט על המשך תהליך הקליטה. 

 

ליצירת קשר