top of page
DSC_7523.JPG

עקרונות מודל סאדברי

מקור הסמכות: בית הספר הדמוקרטי כנף סאדברי רמת הגולן מנוהל על ידי פרלמנט בית הספר, בו חברים כל התלמידים וכל אנשי הצוות ובו לכולם יש קול שווה. כל חוקי בית הספר נקבעים על ידי הפרלמנט. החלטות הפרלמנט מבוצעות על ידי יחידים או ועדות שהוסמכו לכך על ידי הפרלמנט. בוועדות משתתפים תלמידים ואנשי צוות באופן שוויוני. המשמעת בבית הספר נאכפת על ידי ועדת משנה של הפרלמנט, היא הועדה לזכויות הפרט (וזה”פ). לתלמיד במסגרת זו יש אפשרות לקבוע או לשנות את חוקי בית הספר, ויש לו גישה לרשות שופטת בה אפשר לתבוע אנשי צוות כתלמידים.


כבוד האדם: בבית הספר הערך העליון הוא כבוד האדם. כל פעילות נמדדת מול ערך זה. אם פרט מרגיש פגוע ממעשה או אמירה של מישהו אחר, מנגנוני בית הספר עומדים לרשותו לתת מענה לטענותיו. נושא זה הוא בעדיפות הגבוהה ביותר בסדר היום, מעל ללמידה פורמלית. פן אחר של כבוד האדם הוא האמון המלא שלנו בילד כקובע את מהלך חייו. כל ילד קובע לעצמו את סדר יומו ואת קצב התקדמותו. תפקיד הצוות החינוכי הוא לתמוך בתהליך הלמידה של כל ילד אך לא להכתיבו.


רב-גילאיות: בבית הספר  התלמידים בגילים 4 - 18 נמצאים במרחב אחד ואינם מחולקים לפי גיל. בית הספר פועל כדגם של חברה אנושית רב-גונית, בה אנשים בכל הגילים שוהים במרחב אחד ויוצרים קשרים ביניהם. הערך החינוכי בכך רב גם עבור הקטנים וגם עבור הגדולים. הילדים הקטנים לומדים רבות מצפייתם במגוון הפעולות שאנשים בני גילים שונים עושים סביבם. הרצון לחקות את הגדולים ולרכוש את המיומנויות הדרושות להשתתפות מלאה בחברה ובתרבות מהווים מניעים חזקים ללמידה אצל ילדים. בנוסף לכך, הגדולים משמשים לקטנים כמשאב חינוכי: ילד קטן עשוי לבקש מגדול להקריא לו סיפור, ללמד אותו את האלף בית או לשחק איתו. אנו רואים בכך כלי חינוכי ממדרגה ראשונה. גם התלמידים הגדולים מפיקים תועלת רבה מהיותם עם ילדים קטנים מהם. רב-הגילאיות היא פן של הפלורליזם החברתי בו בית הספר דוגל , ולכן חיוני בעינינו לחשוף ולהרגיל את הילדים לסוגים שונים של אנשים, ובכללם מבוגרים.


למידה ביוזמת הלומד: אחד מעקרונות החינוך הדמוקרטי הוא למידה הנעשית ביוזמת הלומד. על פי עקרון זה, אין מכתיבים לתלמיד מה עליו ללמוד. כאשר אדם מתעניין במשהו, הוא ילמד אותו בקלות ובשמחה. כאשר מישהו אחר מכריח אותו הוא ילמד מתוך צייתנות ואולי גם תוך התנגדות. מניסיונינו, צורת למידה כזו פוגמת באיכות הלמידה עצמה, ביחסים בין התלמיד למורה ולעתים גם בערך העצמי של הילד. אם הנושא הנלמד לא לרוחו של התלמיד או שהוא מתקשה בו, הוא עשוי לפתח אמונה שהוא פגום. אנו נותנים אמון בילד ומבינים שהוא יגיע לכל הדברים שהוא זקוק להם בחייו וילמד אותם כשיהיה בשל לכך. כאשר הילד בשל ומעוניין ללמוד משהו הוא לומד בקלות ובמהירות. בנוסף ללימוד החומר, האמון הניתן לו ביכלתו לרכוש את כל המיומנויות שיידרשו לו כאשר יהיה מוכן להן, בונה אותו לאדם בעל בטחון עצמי והערכה עצמית.


מיומנויות היסוד: בבית הספר המיומנויות הבסיסיות הן: כישורים אינטלקטואליים, מוסריים, חברתיים, רגשיים ואזרחיים. לכולן משקל שווה. השותפות המלאה של התלמידים בניהול מוסדות בית הספר מעמתת אותם עם נושאים חברתיים ומוסריים כבדי משקל. כבר מגיל צעיר ביותר עליהם לתת את הדעת לשאלות כגון זכויות הפרט מול זכויות הקהילה, דקויות משפטיות ושאלות של צדק. דרך העיסוק בנושאים שעל סדר היום נפתחים בפניהם עולמות שלמים, והם מפתחים מיומנויות מכל הסוגים שהוזכרו לעיל.


דרכי למידה מגוונות:  בבית הספר יש משקל שווה לכל פעילות שאינה פוגעת בלומד ובסביבתו. אנו מאמינים למשל ששיחה היא כלי למידה שאין כדוגמתו, ולכן תלמידינו חופשיים לדבר זה עם זה כמה שהם רוצים, ובלבד שאינם מפריעים לפעילות אחרת. בכל בתי הספר האחרים מתבקשים הילדים לשתוק רוב שעות היום, ומותר להם לדבר רק במענה לשאלת המורה ובהפסקות. גם פעילות פיסית היא לדעתנו כלי למידה ממדרגה ראשונה, ותלמידינו חופשיים לנוע ולשחק כמה שהם רוצים. לילדים הזקוקים למידה רבה מאד של פעילות פיסית השהיה בבית ספר רגיל היא עינוי הן להם והן לסביבתם. בבית הספר הם מממשים ומספקים את הצורך שלהם בפעילות ואיש אינו רואה זאת בעין רעה. דרכי למידה אחרות הן נגינה, קריאה, כתיבה, מלאכה, אמנות, בישול ומשחק. לכל הפעילויות הללו ערך שווה בבית הספר.

bottom of page