top of page
DSC_6511z.jpg

יסוד הידע

יכולת הלמידה וההפנמה של ידע רלוונטי חדש הם כלי טבעי הטמון באדם. בכל אדם קיימים הצורך והרצון להצליח ולהשתלב, ואלה תלויים בסקרנות ובחקרנות. הלמידה טבעית לאדם כמו נשימה, והיא תהליך הנמשך באופן רציף ומתמשך כל חייו.


הלמידה המיטבית באה מהנעה ומהנאה פנימיים. האדם המונע מבפנים ימצא הנאה גם בהתמודדות עם האתגרים הקשים ביותר. בית הספר "כנף" מבוסס כל כולו על חופש, על מוטיבציה ועל התפתחות אישית, מתוך אמונה, שזו הדרך הנכונה להפוך לבוגר הלומד כל חייו לימוד מלא סיפוק ואפקטיבי.


רכישת מיומנויות יסוד. הצוות מציע סדנאות הנותנות מענה לקבוצת ילדים באופן יזום. בין היתר מתקיימות סדנאות גם בנושאים הבאים - קריאה/כתיבה, חשבון, אנגלית, מודעות/מיינדפולנס , טבע ואקולוגיה, תוך שאיפה לקיומן בטבע ככל שהדבר מתאים ומתאפשר - כל זאת תוך שהילדים ממשיכים ליהנות מחופש בחירה מלא ובלתי מותנה.


ליווי תהליכי למידה. במהלך השנה יתקיים שיח מובנה עם כל ילדה וילד על מקומו היום ולאן היה רוצה להגיע, בין היתר בכדי להבין מה הצורך, אם הוא מעוניין/זקוק לעזרה וכיצד ניתן לסייע לו.

bottom of page