top of page

יסוד האדמה

חיבור האדם לעצמו, לאחר, ולתפקידו במערכת האקולוגית, היא דרך המקרבת אותנו לחיים באיזון עם סביבתנו בני האדם, בעלי החיים, הצומח והדומם באופן שמתאים וחיוני לתקופתנו אנו.

 

שהייה בטבע ושימוש בטכניקות המאפשרות הכרה עמוקה של סביבתנו מעבר להתבוננות האינטלקטואלית, אנו חווים חיבור לעולם, חיבור מתוך קבלת הכל ולא מתוך ניתוק והפרדה. יצירת חיבור זה מאפשר לנו למצוא את יעודנו וליטול אחריות מחודשת לתפקידנו על פני האדמה.

 

התפתחות לכוון של פתרונות עכשוויים ברי קיימא להשגת צרכי החיים תוך שימוש במיומנויות כגון יער, גששות, לקטות, מלאכות קדומות, סיפור סיפורים, חקלאות טבעית ויישומן בעולם המודרני .

DSC_6731.JPG
bottom of page