top of page
DSC_6505z.jpg

יסוד האדם

זכותו של כל אדם לחיים של חירות ושל כבוד אינה שאלה חינוכית, אלא נובעת מעצם היותו אדם! אך מעבר לכך, האדם הצעיר המתחנך בחברה של עצמאיים כמוהו המנהלים את חייהם בחופש מלא ומתוך כבוד הדדי, ישתלב היטב, יצליח וישפיע בחברה כזו במאה ה -21.

החופש מחייב גבולות וסדר. המודל של "כנף" מתבסס על חופש מתוך כבוד, אשר איתו כרוכים אחריות ושלטון החוק. בדרך זו יכולים כל אחד ואחת מחברי בית הספר לחנך את עצמם ולקחת אחריות לחייהם כבוגרים, אשר אינם קורבנות של הנסיבות ולא רודנים.

בעולם של תלות הדדית הולכת וגוברת, הדרך שלנו היא טיפוח תרבות של כבוד, אהבה, חמלה וסולידאריות ושיתופי פעולה. ב"כנף" מתקיימת מערכת חיים המכבדת בעלי אמונות ודעות שונות. ילדים המגיעים ל"כנף" אינם ממוינים, מאובחנים, או מסוננים, ואינם משויכים על פי מגזר או מגדר. בנות ובנים, דתיים וחילוניים, מהעיר ומהכפר, מהגולן ומחוצה לו, מגיל 6 ועד 18 כולם מחנכים ומלמדים את עצמם ואת חבריהם - לחקור, לבנות ולנתח מודלים, ולהביא אותם לביטוי חיצוני. להתייחס, לתקשר עם הזולת וליישם, לחוד וביחד, את הרעיונות הללו בחיי היומיום. לאורך השנה (בכל זמן) יש פרויקט בית ספרי לרווחת הקהילה בתהליך עבודה פעיל.

בעידן של מציאות מורכבת ומשתנה חייב אדם ליצור לעצב ולעגן את סולם ערכיו. ב"כנף" לומד הילד מיומו הראשון בבית הספר, להתמודד עם המציאות הסובבת ללא מסכות וצעיפים. הוא לומד לאחוז בשערות ראשו על מנת לרומם את עצמו, ולא להרים את עצמו על חשבון ראשם של אחרים. כל אחד מחברי בית הספר, צעירים ומבוגרים, מצוי כל יום מול מראה מלוטשת, המציבה מולו את המציאות בלי כחל ושרק, והוא נדרש להכיר במציאות ולחפש בה את התשובה ואת הדרך הנכונים לו.

bottom of page