top of page

נניח שילד הלומד בבית הספר הדמוקרטי ישיג הצלחה באזור חוזק שלו (למשל, בונה אתרים באינטרנט, מוזיקאי מוכשר וכדומה), האם זה מספיק? האם יוכל להתקדם במערכות החברתיות והמקצועיות בישראל ללא תעודת בגרות?

אם תלמיד רוצה לקבל תעודת בגרות, בית הספר יסייע לו לרכוש כלים שיעזרו לו להשיג מטרה זו.


אבל איך תלמידים יעמדו במב חני הבגרות, אם מעולם לא נבחנו בבית - הספר? כאשר הילדים מגיעים לגיל התיכון ומעוניינים לעשות מבחני בגרות, אנחנו עוזרים להם ללמוד איך עושים מבחנים ביעילות.


תלמידים בבתי-ספר דמוקרטים, הגיעו למצב שבו תעודת הבגרות היא לכל היותר כלי להגשמת מטרות, אבל חלק מהבוגרים לא זקוק לכלי הזה, משום שהם עסוקים בפועל בהגשמת מטרותיהם העכשוויות. הם לא חוששים לרכוש את הבגרות או כל כלי אחר, בזמן שיחשבו שהוא רלוונטי ונחוץ לחייהם.

bottom of page