DSC_0687z.jpg

אודות

בית הספר נוסד בשנת 1994. הוא נמצא במושב אלי-עד שבדרום רמת הגולן. בביה"ס לומדים כ-120 תלמידים בגילאי 18-6. אין חלוקה לכיתות.

בית הספר פועל על פי מודל "סאדברי ואלי" שבארה"ב, שנוסד בשנת 1968. בתי ספר רבים בדגם זה ברחבי העולם הוכיחו את עצמם במשך עשרות שנים. בוגרי בית הספר השתלבו בצבא, באוניברסיטאות, בשירות לאומי, במכינות קדם-צבאיות ובעבודות שונות.