top of page
DSC_6792.JPG

בית הספר הדמוקרטי כנף

בבית הספר הדמוקרטי כנף ילדים חופשיים לחקור את העולם, כל אחד בקצב שלו ובדרך שלו. מתוך פעילויות שהם עצמם יוזמים הם רוכשים מיומנויות יסוד, ולומדים לקחת אחריות, לקבוע סדרי עדיפויות, להקצות משאבים ולעבוד עם אחרים בקהילה תוססת ותומכת.

התלמידים נהנים מחופש אינטלקטואלי מלא והידברות חופשית עם תלמידים אחרים ואנשי צוות. תוך אחריות לעצמם ולניהול הדמוקרטי של בית הספר הם רוכשים את הכלים הדרושים לניהול חייהם בהצלחה.

ארבעת היסודות עליהם מושתת בית הספר

DSC_6731.JPG

יסוד האדמה

חיבור האדם לעצמו ולאחר ולתפקידו במערכת האקולוגית בה הוא חי תוך שהייה בטבע ושימוש בטכניקות שונות ומגוונות

DSC_7604.JPG

יסוד הרוח

פיתוח מודעות וחיבור לעצמי ולאחר על ידי הקשבה מדיטציה נשימה טרילותרפיה ועוד

DSC_6511z.jpg

יסוד הידע

הכולל את יכולת הלמידה וההפנמה בצורה המיטבית מתוך הנעה והנאה פנימיים רכישת מיומנויות יסוד וליווי תהליכי למידה

DSC_6505z.jpg

יסוד האדם

זכותו של כל אדם לחיים של חירות כבוד וחופש תוך טיפוח תרבות של כבוד אהבה חמלה סולידאריות ושיתופי פעולה

DSC_0174+%282%29z.jpg

"חינוך הוא כלי הנשק העוצמתי ביותר בניסיון לשנות את העולם"

נלסון מנדלה

יצירת קשר

מושב אליעד

054-6806015

Library
bottom of page